ආනයනික අර්තාපල් සහ ලොකු ලූනු බදු අඩු කෙරේ - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ආනයනික අර්තාපල් සහ ලොකු ලූනු බදු අඩු කෙරේ

Share This
ළඹෙන උත්සව සමයේ දී පාරිභෝගික ජනතාවට සහන සැලසීමේ අරමුණෙන් ආනයනික අර්තාපල් හා ලොකු ලූණු සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද කිලෝ ග්‍රෑම් එකකට රුපියල් 40 සිට රුපියල්20 දක්වා අඩු කර තිබෙන බව මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

අද (03) සිට මෙම බදු සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක යි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad