හිටපු ඇමැති පාඨලී අමාත්‍යාංශයට ගොස් රාජකාරී කරයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

හිටපු ඇමැති පාඨලී අමාත්‍යාංශයට ගොස් රාජකාරී කරයි

Share This
හනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයාව සිටි පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අද (2) එම අමාත්‍යාංශයට ගොස් රාජකාරී කටයුතුවල නිරත වී ඇති බව වාර්තා වේ.

අමාත්‍යවරයා සුහුරුපායේ 18 වැනි මහලේ පිහිටි සිය අමාත්‍යාංශයේ අද දිනයේත් රාජකාරී කළ බව ඒ මහතාගේ මුහුණු පොතේ ඡායාරූප ද සහිතව පළ කර තිබිණි.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad