[වීඩියෝ] විශ්‍රාම ගිය මන්ත්‍රීවරිය උපේක්ෂා ගේ අලුත්ම නර්තනය - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

[වීඩියෝ] විශ්‍රාම ගිය මන්ත්‍රීවරිය උපේක්ෂා ගේ අලුත්ම නර්තනය

Share This
නප්‍රියතම නිළියක වූ හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරිය වූ උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය පසුගිය කාලේදී නිහඩව සිටි අතර අපට මාධ්‍ය මගින් ඇයව දකින්නට ලැබුණේ කලාතුරකින්ය. මන්ත්‍රී විශ්‍රාම වැටපක්ද හිමි ඇය දැන් ගතකරන්නේ විනෝදාත්මක ජීවිතයකි.

ඇයගේ අලුත්ම වීඩියෝවක් පහතින් බලන්න.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad