පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල අද රෑ සිට අඩුවන හැටි මෙන්න - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල අද රෑ සිට අඩුවන හැටි මෙන්න

Share This
ක්ටේන් 92 හා 95 පෙට්‍රල් මිල හා ඔටෝ හා සුපිරි ඩීසල් මිල රුපියල් 5කින් අඩුකිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙසේ ඉන්ධන මිල ගණන් අඩු කිරිමට නියමිතය.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළේ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල අඩු කරන බවයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad