තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් දිවුරුම් දෙයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් දිවුරුම් දෙයි

Share This
ව ආණ්ඩුවේ තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් අද (03) ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව AHM ෆවුසි මහතා ජාතික ඒකාබද්ධතා / සහජීවන සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad