මන්ත්‍රීවරු 122 දෙනෙකුගේ අත්සන් සහිත විරෝධතා ලිපිය ජනපතිට යවයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

මන්ත්‍රීවරු 122 දෙනෙකුගේ අත්සන් සහිත විරෝධතා ලිපිය ජනපතිට යවයි

Share This
ග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය ව්‍යවස්ථා විරෝධී බවට, මන්ත්‍රීවරු 122 දෙනෙකුගේ අත්සන් ලේඛනයක් සහිත ලිපියක් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සඳහා ජනාධිපතිතුමා වෙත යොමු කරන බව කතානායක මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

විශ්වාස භංග යෝජනාවේ පිටපතක්ද  මේ සමඟ දක්වා ඇති අතර   සභාවේ තීරණය ව්‍යවස්ථා  විරෝධී බවට ද එහි දක්වා ඇත.

එම අත්සන් ලේඛනය  සහිත ලිපිය පහත දැක්වේ.


Courtesy - Lankadeepa

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad