මටත් UNP පක්ෂය හිරිහැර කළා - රවී - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

මටත් UNP පක්ෂය හිරිහැර කළා - රවී

Share This
"ටත් පක්ෂය හිරිහැර කළා. ඔබටත් හිරිහැර කළා. අපි දැන් ඒක අමතක කරමු. අපි එකතුවෙමු. අපි පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු හා ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරු සමග බලය ලබාගමු. අපි මේ ගැන බලාගෙල හිටියේ" යැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ උප නායක රවී කරුණනායක මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජන රැළිය අමතමින් පැවැසීය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad