වික්ටර් රත්නායක ගැන ඉරාජ් සහ පේෂල කිවුවේ මෙහෙමයි Video - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

වික්ටර් රත්නායක ගැන ඉරාජ් සහ පේෂල කිවුවේ මෙහෙමයි Video

Share This
වික්ටර් රත්නායක ගැන ඉරාජ් සහ පේෂල කිවුවේ මෙහෙමයිඉරාජ් වීරරත්න සහ පේෂල මනෝජ් කියන්නේ නව පරපුරේ ගායකයන් දෙදෙනෙක්.
මේ දෙදෙනා පසුගිය දවසක එළිමහන් ප්‍රසංගයකදී ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන් ගැන එහිදී කියලා තියෙනවා.

මේ එහි වීඩියෝවයි.


Post Bottom Ad