අ.පො.ස (සා/පෙ) ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි! - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

අ.පො.ස (සා/පෙ) ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි!

Share This


අ.පො.ස (සා/පෙ) ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි!2016 අ.පො.ස(සා/පෙ)විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව  විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් මෙම ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.


මීට අමතරව ඩයලොග් දුරකථන සබඳතාවක් සහිත ජංගම දුරකථන හිමියන්ට EXAMS යනුවෙන් ටයිප් කර Space තබා විභාග අංකය ඇතුළත් කොට 7777 ට කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් විභාග ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.

කොළඹ සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාප වලට අයත් පාසල්වල ප්‍රතිඵල ලේඛන අද දින පෙරවරු 10.00න් පසු විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත හැකි බව විභාග කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියේය.

 අනෙකුත් සියලුම පාසල්වල ප්‍රතිඵල අද දිනය තුළ තැපැල් කෙරෙන අතර පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් සඳහා ප්‍රතිඵල ඉදිරියේ දී තැපැල් කිරීමට නියමිතය.

විභාග ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් කිසියම් විමසීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නම් 0112 784 208  , 0112 784 537 , 0113 188 350, 0113 140 314 යන දුරකථන අංකවලට හෝ 1911 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයට ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
එමෙන්ම මෙම ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම් කරන්නේනම් අප්‍රේල් මස 30 වන දිනට හෝ ඊට පෙර යොමු කළ යුතු බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටියි.

Post Bottom Ad