කවුරුත් කතා කරන චතුර සේනාරත්නගේ ලස්සන බිරිඳ ගැනයි මේ! - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

කවුරුත් කතා කරන චතුර සේනාරත්නගේ ලස්සන බිරිඳ ගැනයි මේ!

Share This
cvrචතුර සේනාරත්න කියන්නේ මේ දවස්වල වැඩි දෙනෙක් කතා කරන චරිතයක්නේ. ඔන්න අපි මේ කියන්න යන්නේ චතුර සේනාරත්නගේ ඒ කතා ගැනනම් නෙවෙයි. දන්නවද චතුර සේනාරත්නට ලස්සන බිරික් ඉන්නවා.

එයාගේ නම්ගම් නම් අපි හෙළි කරන්නේ නැහැ මොකද එහෙම වුණොත් එයාටත් කරදරයක්නේ.
හැබැයි ඔන්න චතුරගේ බිරිඳගේ ඡායාරූප කිහිපයක් අප මෙහි පළ කරනවා. එම ඡායාරූප පහතින් බලන්න

1 2 3 4 6 7 9

Post Bottom Ad