වැඩිම පිරිසක් එකවර ලිංගිකව එක්වන දිනය සහ රට - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

වැඩිම පිරිසක් එකවර ලිංගිකව එක්වන දිනය සහ රට

Share This
ලොව විවිධ රටවල් කලින් කලට අමුතුම සමීක්ෂණ වාර්තා එළිදක්වනවා.

මේ අතර තවත් අමුතුම සමීක්ෂණ වාර්තාවක් පසුගියදා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් අන්තර්ජාලයට එක්වනවා.

අදාළ වාර්තාවෙන් ඔවුන් පෙන්වාදෙන්නේ එරට කාන්තාවන් වැඩිම පිරිසක් පිළිසිඳ ගැනීම සිදුවන දිනය පිළිබඳවයි.ඒ අනුව එහි දැක්වෙන්නේ එරට බොහෝ අඹු සැමියන් පිරිසක් මෙලෙස ලිංගිකව එක්වන්නේ ජනවාරි 2වන දා බවයි.

බොහෝ පිරිසක් එළිමහන් කඳවුරු ඇතුළු විවිධ සංචාරයන් සිදුකිරීම අතරතුර මෙලෙස ලිංගිකව එක්වන බවට එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් පෙන්වාදෙන්නේ.

Post Bottom Ad