තවත් ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝවක් පිටවෙන ලකුණු - Photo Shoot - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

තවත් ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝවක් පිටවෙන ලකුණු - Photo Shoot

Share This
ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කර ඇති තවත් ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝවක් පිලිබද පුවතක් අපට වාර්තා වුණා.
කාන්තාවන්ගේ සරාගී දර්ශන මෙම වීඩියෝ පටයේ ඇතුලත් වන බවයි වාර්තා වන්නේ.
ෆිල් ටි නම් රැප් ගායකයාගේ නවතම ගීතය වනවා.

මෙවැනි වීඩියෝ පට ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය වීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතය සහ සදාචාරය නැති වී යන බවයි ඇතැමුන්ගේ මතය වී ඇත්තේ.


2 3 4 5 6

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad