ජාතිවාදය වපුරවන අයට පියුමිගෙන් කණේ පහරක් - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ජාතිවාදය වපුරවන අයට පියුමිගෙන් කණේ පහරක්

Share This
ලංකාවේ දුරකථන ජාලයක් සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල දැඩි කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා. මේ සිද්ධියත් විවිධ අය විවිධ මත ෆේස්බුක් ඔස්සේ පළ කර තිබෙන ආකාරයද දැකගැනීමට හැකිවුණා.
කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන්නට බුකියේ ජනප්‍රිය තරුවක් වන පියුමි හංසමාලිත් අමතක කරලා නෑ,
මේ ඇය දැක්වූ අදහස..
01 
 With less than ten days to go for an extremely contentious American Presidential Election, Democratic Party candidate Hilary Clinton is leading the controversial Republican Donald Trump in practically every recognized opinion poll in America by an average of around five to eight points and political pundits too agree with the predictions.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad