උදාරි වර්ණකුලසූරිය අපූරු චරිත නිරුපනයක - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

උදාරි වර්ණකුලසූරිය අපූරු චරිත නිරුපනයක

Share This
ඉදිරියේදී තිරගතවීමට නියමිත සිනමා පටයකට රංගනයෙන් දායක වන උදාරි වර්ණකුලසූරිය එහි අපූරු චරිතයක් රඟපානවා. එය අතීත කතාවක් අලළා දිගහැරෙන සිනමාපටයක් නිසාවෙන් ඇය ඉතා සරල ඇඳුම් හා ආභරණවලින් සැරසී සිටිනවා. මේ පිළිබඳව තොරතුරු හැකි ඉක්මණින් දැනගැනීමට හැකිවෙතැයි උදාරි පවසනවා.

ඡායරූප අනුග්‍රහය - උදාරිගේ ෆේස්බුක් ගිණුම

2016-09-19-ent-56
2016-09-19-ent-55
2016-09-19-ent-54
2016-09-19-ent-53
2016-09-19-ent-52
2016-09-19-ent-51
2016-09-19-ent-50
2016-09-19-ent-49
2016-09-19-ent-48
2016-09-19-ent-47
2016-09-19-ent-46
2016-09-19-ent-45
2016-09-19-ent-44
2016-09-19-ent-43
2016-09-19-ent-42
2016-09-19-ent-41

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad