රෙද්දයි හැට්ටෙයි ඇන්ද නටාෂාගේ සුබ පැතුම (වීඩියෝ) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

රෙද්දයි හැට්ටෙයි ඇන්ද නටාෂාගේ සුබ පැතුම (වීඩියෝ)

Share This
nez

ගායන පරපුරේ තරුවක්වන නටාෂා රත්නායක සිය අවුරුදු සුබ පැතුම් එක් කර තිබෙනවා. වෙනදාට නානාවිධ ඇඳුම් මෝස්තරවලින් හැඩවන නටාෂා රෙද්දකින් සහ හැට්ටයකින් හැඩ වී සිටීම විශේෂත්වයක්.

එම වීඩියෝව පහතින්,

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad