පෙම්වතුන් ළඟ වීරකම්පාන නිදහස් චතුරශ්‍රයේ සිකියුරිටි අයියලා (වීඩියෝ) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

පෙම්වතුන් ළඟ වීරකම්පාන නිදහස් චතුරශ්‍රයේ සිකියුරිටි අයියලා (වීඩියෝ)

Share This
arced කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍ර භූමියේ වාඩිවී සිටි යුවළක් ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් එම ස්ථානයෙන් හේතු විරහිතව ඉවත් කිරීමට දරන උත්සාහයක වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ සංසරණය වෙමින් පවතියි.


එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad