හෙලිකොප්ටරයක් කඩා වැටුණු සජීවී දර්ශන (වීඩියෝ) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

හෙලිකොප්ටරයක් කඩා වැටුණු සජීවී දර්ශන (වීඩියෝ)

Share This

මගීන්  ප්‍රවාහනය කළ හෙලිකොප්ටර් යානයක්   කඩා වැටී තිබෙනවා. අදාළ හෙලිකොප්ටරය කඩා වැටෙන අවස්ථාවේදී පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු එහි ගමන් කර ඇති බව  වාර්තා වෙයි.

හෙලිකොප්ටරය ගොඩබැස්වීමට සුදානම් වන අවස්ථාවේදී  එය කඩා වැටී ඇති අතර එහි ගමන් ගත්  එක් අයෙකුගේ තත්ත්වය බරපතළ බව වාර්තා වෙයි. හවායි දුපත් ආසන්නයේ දී යානය අනතුරට පත්වී ඇත.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad