කඩා වැටුණු ගූගල් බැලූණය ගැන හරීන් සියල්ල හෙළිකරයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

කඩා වැටුණු ගූගල් බැලූණය ගැන හරීන් සියල්ල හෙළිකරයි

Share This

ගූගල් සමාගමේ නවතම ව්‍යාපෘතිය වන “LOON PROJECT” හි සමාරම්භය සනිටුහන් කරමින් ශ්‍රී ලංකාව කේන්ද්‍ර‍ කරගනිමින් ගුවන්ගත කරනු ලැබූ  වායු බැලූනයක කඩා වැටුණා කියලා මො වන විට කොයි කවුරුත දන්නා කාරණයක්නේ.

ඔන්න ඒ සම්බන්ධයෙන්  හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා  කියන කතාව මෙන්න.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad