රන්ජන් වවාගෙනම කයි (ඡායාරූප සහිතයි) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

රන්ජන් වවාගෙනම කයි (ඡායාරූප සහිතයි)

Share This

ranjan-cover වවන් කන එක දේශාපලඥයින්ට හුරු පුරුදු දෙයක් කියලනෙ අපි අහල තියෙන්නේ, කොහොම වුනත් මේ කියන්න යන්නෙත්  වවන් කෑමක් තමයි. රන්ජන් රාමනායක නියෝජ්ය ඇමතිතුමා මන්ත්‍රී නිවාසයේ වවාගෙන කනවා කියලා අපිට අහන්න ලැබුණා.

බැලින්නම් වැඩේ ඇත්ත, ගොඩක් බෝග ජාති වවාගෙනනෙ කනවා කියන්නේ.
බලන්නකෝ රන්ජන් වවාගෙන කාපු හැටි.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad