එක් දිනක පිරිමින් 919ක් පිනවයි – ලීසාගෙන් ලෝක වාර්තාවක් - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

එක් දිනක පිරිමින් 919ක් පිනවයි – ලීසාගෙන් ලෝක වාර්තාවක්

Share This
g1මේ දිනවල ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වලින් එක එක විදියේ කතා අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා.  මේ කතාවත්  ඒ වගේ එකක් තමයි. කාන්තාවක් එක් දිනයක් තුළදී පිරිමින් 919ක් සමඟ ලිංගිකව එකතු වී   තැබූ  ලෝක වාර්තාවක්     පිළිබඳව අපට වාර්තා වෙනවා.

එක් දිනයක් තුළදී ඇය මෙසේ පිරිමින් 919 ක් සමඟ සන්වාසයේ සිට ඇති අතර  ඇය  මේ වන විටත් ඇයගේ වාර්තාව බිඳීමට නොහැකි වී තිබේ.

වසරේදීද මෙවන් වු අයුරින්ම පිරිමින් 919 දෙනෙකු සමඟ සන්වාසයේ සිට වාර්තාවක් තබා ඇති අතර එය බිඳ හෙළීමටද කිසිවෙකුත් සමත් වී තිබුණේ නෑ.
අමෙරිකානු වැඩිහිටියන්ට පමණක් සීමා වු චිත්‍රපටවල රඟපාන ලීසා නම් වු ඇය මේ වන විට අමෙරිකාව තුළ ජනප්‍රිය  චරිතයක් වී තිබෙනවා.
g g2 g3
g4

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad