ඇඹිලිපිටිය ගැටුමේ CCTV දර්ශන පිටවෙයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ඇඹිලිපිටිය ගැටුමේ CCTV දර්ශන පිටවෙයි

Share This
පසුගිය දිනක  ඇඹිලිපිටිය පොලීසය හා සාදයකට  සහභාගී වූ පිරිසක් අතර ඇති වූ ගැටුමකින් පුද්ගලයෙක් මිට ගියානේ.
අදාළ ගැටුම ඇතුළත් සීසීටීවී  දර්ශන ඇති වීඩියෝවක් මේ වන විට අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad