සුලේකා යයි කියන නිරුවත් චායාරූප ගැන සුලේකා කියන කතාව. ඒ ඡායාරූප වල සිටින්නේ සුලේඛාමද? - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

සුලේකා යයි කියන නිරුවත් චායාරූප ගැන සුලේකා කියන කතාව. ඒ ඡායාරූප වල සිටින්නේ සුලේඛාමද?

Share This
නව පරපුරේ නිළියක් වන සුලේකා ජයවර්ධනගේ යැයි පැවසෙන අඩනිරුවත් ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජජාල  වෙඞ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වෙනවා.
අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඇය සිය ෆෙස්බුක් ගිණුම ඔස්සේ පණිවිඩයක්ද තබා තිබෙනවා.
අදාළ ඡායාරූපවල  සිටින්නේ තමන් නොවන බවත් ඒවා සංස්කරණය කළ ඡායාරූප කිහිපයක් බවත් එහි දැක්වෙන්නේ.

සුලේකාගේ බවට පැවසෙන ඡායාරූප හා සුලේකාගේ සටහන පහතින් බලන්න


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad