පියූමි ශානිකා ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් වෙලාද – එයා දැන් මාධ්‍යවේදිණියක්ලු - Video - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

පියූමි ශානිකා ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් වෙලාද – එයා දැන් මාධ්‍යවේදිණියක්ලු - Video

Share This
පියුමි ශානිකා කියන්නේ කාගේත් ආදරය දිනාගත් රංගන ශිල්පිණියක්. පසුගිය දවස්වල ඇය වැඩිය පේන්න හිටියේ නෑ.
ඉතින් ඒ ගැන දැනගන්න පියුමිට අපි කතා කළා.
බලන්නකෝ පියුමි මොකද කියන්නේ කියලා.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad