ප්‍රවේගයෙන් එළි බැස්ස උදාරි වේගයෙන් වෙනස් වෙලා - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ප්‍රවේගයෙන් එළි බැස්ස උදාරි වේගයෙන් වෙනස් වෙලා

Share This
ප්‍ර වේගය චිත‍්‍රපටයෙන් සිනමා දිවියට පිවිසි උදාරි පෙරේරා  යන චරිතය දැන් නම් නොදන්න කෙනෙක් නෑ. ඔන්න උදාරි පසුගිය දවසක   ඡායාරූප පෙළක් එළිදක්වලා තියෙනවා. බලන්නකෝ කොහොමද කියලා.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad