සචීගේ නොදුටු පැත්ත (ඡායාරූ) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

සචීගේ නොදුටු පැත්ත (ඡායාරූ)

Share This
සචි වික්‍රමසිංහ නම් වූ නිරූපණ ශිල්පිණියගේ ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. එම ඡායාරූප නරඹා ඔබගේ අදහස් අප වෙත එවන්න.No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad