පොලීසිය ඇතුළේ බීලා ඩෙගා නැටූ කෙල්ලව හොරෙන් වීඩියෝ කරලා - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

පොලීසිය ඇතුළේ බීලා ඩෙගා නැටූ කෙල්ලව හොරෙන් වීඩියෝ කරලා

Share This
නිලධාරීන්ට සද්ද දාගෙන පොලිසිය ඇතුලේ මත්වුණු කත  හොරෙන් වීඩියෝ කරලා අන්තර්ජාලයට එකතු  කර තිබෙනවා.  සිද්ධියට මුහුණ දුන්නා ගැහැණු ළමයාගේ වයස් අවුරුදු 25ක් වෙනවා.
  මෙම සිදුවීම වෙලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ. බලන්නකෝ මෙහෙම දෙයක් ලංකාවේ වුණොත් මොනවගේ දෙයක් වෙයිද කියලා.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad