මුස්ලිම් සමුළුවකට උඩුකය නිරුවතින් ඇවිත් වුණු අලකලංචියක් - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

මුස්ලිම් සමුළුවකට උඩුකය නිරුවතින් ඇවිත් වුණු අලකලංචියක්

Share This
පැරීසියේ පැවති මුස්ලිම් සමුළුවකට  තරුණියන් දෙදෙනෙකුගෙන් විරෝධතාවයක් මතුවී ඇත.

එම වැඩසටහන අතරතුරදී උඩුකය නිරුවතින් වේදිකාවට නැග්ග තරුණියන් දෙදෙනා තම විරෝධතාවය දැක්වීම සඳහා  වදන් කිහිපයක් පපුවේ ලියාගෙන ආරක්ෂක නිලධාරීන්ද පෙරළාගෙන වේදිකාවට නැග විරෝධය දක්වා තිබෙනවා.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad