ජීනා මවන අලුත්ම විලාසිතා (ඡායා රූප සහිතයි) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ජීනා මවන අලුත්ම විලාසිතා (ඡායා රූප සහිතයි)

Share This
Jeena Jay Mannan නම් වූ මෝස්තර නිරූපණ ශිල්පිණියගේ සිත් ඇදබැඳ ගන්නා සුළු ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. මෙහි ඡායාරූප ශිල්පියා වන්නේ ලහිරු ප්‍රදීප් නම් වු ඡායාරූප ශිල්පියෙකි.No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad