කැලණි සරසවියේද හොඳම මිතුරා බල්ලාය (Video) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

කැලණි සරසවියේද හොඳම මිතුරා බල්ලාය (Video)

Share This
සරසවියේ ආචාර්යවරුන්ගේ හා සිසුන්ගේ ආදරය සතුන්ට ද එක සේ දක්වන බව පෙන්වීමට කැලණි සරසවි සිසුහු පිරිසක් වීඩියෝවක් නිර්මාණය කළහ. සරසවියේ බිමේ ඉබාගාතේ යන එන ‘රූනි‘ සහ ‘රෙක්සි‘ නම් බල්ලන් දෙදෙනකුට සරසවි සිසුවකු සහ සරසවි ඇදුරුවරියක සලකන ආකාරය ඉන් ඉදිරිපත් කරයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad