ඔබ නොදන්න Facebook රහස් මෙන්න - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ඔබ නොදන්න Facebook රහස් මෙන්න

Share This
අන්තර්ජාල ඔස්සේ ෆේස්බුක්  සාමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය ඔයාලා කවුරුත් පාවිච්චි කළාට. ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ බොහෝම සීමිත ප්‍රමාණයයි.
‍ෆේස්බුක් එකේ ඔබ නොදන්න දේවල් දැනගන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්නම වෙනවා.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad