ශනුද්‍රිගේ කටේ පිට්ටු (වීඩියෝ සහිතයි) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ශනුද්‍රිගේ කටේ පිට්ටු (වීඩියෝ සහිතයි)

Share This
ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් කියන්නේ ප්‍රියසාද් පවුලේ බාල දියණියනේ.
ඉතින් එයාට පසුගිය දිනක අමුතු වැඩක් වුණා. ඒ මොකක්ද දන්නවාද ශනුද්‍රි  පසුගිය දින දෙරණ පිට පිට බාධක වැඩ සටහනට ඇවිත් තමයි මේ දේ වුණේ.
ඒක කියනවාට වඩා බලලා රස විදිනවානම් තමයි ගොඩක් හොඳ.
එම වීඩියෝව පහතින්

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad