මහින්ද ආර්ය සිංහල ක‍්‍රමයට අවුරුදු සැමරූ හැටි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

මහින්ද ආර්ය සිංහල ක‍්‍රමයට අවුරුදු සැමරූ හැටි

Share This
ඊයේ දිනට යෙදී තිබූ අලූත් අවුරුදු චාරිත‍්‍ර හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සිය තංගල්ල කාල්ටන් නිවසේදී චාරිත‍්‍රානුකූල ලෙස සැමරීය.
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad