දුම් පානය ඉකුත් වසර දෙකේදී 14% කින් අඩුවෙයි ! - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

දුම් පානය ඉකුත් වසර දෙකේදී 14% කින් අඩුවෙයි !

Share This
පසුගිය දශකය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ දුම් පානය ඉතා සීග්‍ර ලෙස පහත වැටී තිබේ. 

2012 සහ 2013 යන වසර දෙක තුලදී දුම්පානය සියයට 14 කින් අඩුවී ඇති බවයි මධ්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක පුබුදු සුමනසේකර ප්‍රකාශ කරයි.

දුම්බීමට අලුතින් පුරුදුවන සංඛ්‍යාව අඩුවීම සහ දැනට භාවිතා කරන අයගේ උනන්දුව අඩුවීම මීට බලපෑ ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

රටේ ප්‍රතිපත්ති
දුම්වැටියට කලින් පැවති ප්‍රතිරූපය සහ වටිනාකම අද අති සීඝ්‍රයෙන් පහත බැසීමත් රටේ ප්‍රතිපත්ති නිවැරදි ආකාරයට සකස්වීමත් ඒ සඳහා තුඩු දී ඇති බවයි ඔහු පවසන්නේ.

2006 මත්ද්‍රව්‍ය සහ දුම්කොළ පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පනත ක්‍රියාවට නැංවීම හේතුවෙන් විශාල බලපෑමක් ඇතිවී තිබෙන බව මධ්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක පුබුදු සුමනසේකර ප්‍රකාශ කළේය.

එම නිසා ඍජු දැන්වීම් පළ කිරීම නතර කිරීම මෙන්ම අවුරුදු 21 කට අඩු අයට දුම්වැටී අලෙවිය තනහම් කිරීමට පියවර ගැනීම ඉතා වැදගත් කමක් ගත් බවයි ඔහු තවදුරටත් සඳහන් කළේ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad