අල්ලස් දූෂණ නීතිය යාවත්කාලීන කළ යුතුයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

අල්ලස් දූෂණ නීතිය යාවත්කාලීන කළ යුතුයි

Share This
නීතිය පමණක් නොව ජනතාවගේ ආකල්ප සහ චර්යාවන් වෙනස් කිරීම, දූෂණය සහ වංචාව පිටුදැකීමට ඉවහල් වන බව ට්‍රාන්ස්පෙයරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව ප්‍රකාශ කරයි.

දූෂණය සඳහාවූ දර්ශකයේ රටවල් එකසිය හැත්තෑ හතකින් අනූ එක්වැනි ස්ථානයේ ශ්‍රී ලංකාව පසුවන්නේ වසර විස්සක් වංචා අල්ලස් දූෂණ නීතිය යාවත්කාලීන නොකිරීම හේතුවෙන් බවයි එම ආයතනයේ කළමනාකාරිනී සසී ද මෙල් කියා සිටින්නේ.

ස්වාධීනත්වය
රාජ්‍ය සේවයේ ස්වාධීනත්වය යටපත්වීම දූෂණය වර්ධනය වීමට ඉවහල්වී ඇති බවත් ඇය පැවසුවාය.

රාජ්‍ය සේවයට ගොඩක් දේශපාලන බලපෑම් ඒමත් සමගම ඒක ලොකු ප්‍ර ශ්නයක් බවට අපි හඳුනාගෙන තියනවා. ඒවාගේම දකුණු ආසිතික කලාපය ගත්තහම ශ්‍රී ලංකාව තමයි තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය නැති එකම රට, "යනුවෙන්ද ඇය පැවසුවාය.

පුද්ගලීක අංශයද අද දූෂණයෙන් වෙලී ඇතැයි පවසන ඇය පෙන්වාදෙන්නේ අල්ලස් ගැනීම පුද්ගලික අංශයේ සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත්ව ඇති බවයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad