භාරතීය ජනතා පක්ෂයට විශිෂ්ඨ ජයක් - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

භාරතීය ජනතා පක්ෂයට විශිෂ්ඨ ජයක්

Share This
Breaking News 1:41pm 16/05/2014
මේ වන විට ඉන්දීය මහ මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වී අවසන්ව ඇති අතර ඒ අනුව භාරතීය ජනතා පක්ෂයට විශිෂ්ඨ ජයක් හිමිව තිබේ.

ආසන 543ක් වන ලොක් සභාවේ ආසන 333කම ජය හිමිකරගැනීමට නරේන්ද්‍ර මොඩිගේ භාරතීය ජනතා පක්ෂය සමත්වී තිබේ.

පාලක ‍ඉන්දීය කොංග්‍රස් පක්ෂයට හිමිව ඇත්තේ, ආසන 62ක් පමණි.

වෙනත් පක්ෂ ආසන 148ක් හිමි කරගෙන ඇත.

මෙම ප්‍රතිඵලය අනුව ඉන්දියාවේ මීළඟ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ නරේන්ද්‍ර මෝඩි පත් වනු ඇත.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad