දේශීය ආදායමත් ගෝඨාගේ සමාගමටම - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

දේශීය ආදායමත් ගෝඨාගේ සමාගමටම

Share This
පසුගිය මැයි 01දා සිට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට අයත් රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සේවයේ නිලධාරීන් යොදවා ඇතැයි වාර්තාවේ.

මීට පෙර එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරක්ෂක කටයුතු භාරව සිටි පෞද්ගලික ආයතනයේ සේවා ගිවිසුම පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ අවසන් වූ අතර එම ආයතනයට සේවා ගිවිසුම් දීර්ඝ කිරීමට නොදී රක්නා ලංකා සමාගම එම ගිවිසුමට ඇතුල් වී තිබෙන බවද වාර්තා වේ.

මීට අමතරව, තවත් රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයකත්, සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවලත් විශ්වවිද්‍යාල කොමිසන් සභා‍වෙත් ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා යොදවා ඇත්තේ ගෝඨාභය මහතාගේ ආයතනයේ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ය.

බොහෝ පෞද්ගලික ආරක්ෂක ආයතනවල සේවා මිල ගණන් පහළ අගයක පැවතියද ටෙන්ඩර් ක්‍රියාමාර්ගය මගහරමින් සේවා මිල ගණන් ඉහළ රක්නා ලංකා සමාගමට ආරක්ෂක සේවා පවරාගැනීම් සිදුවෙමින් පවතී.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad