ජල විදුලිය බහී ! තාප විදුලිය නිසා ලංවිම මූල්‍ය අර්බුදය දරුණු වේ ! - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ජල විදුලිය බහී ! තාප විදුලිය නිසා ලංවිම මූල්‍ය අර්බුදය දරුණු වේ !

Share This
ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය පහත වැටී විදුලි අවශ්‍යතාවය සඳහා තාප විදුලිය භාවිත කිරීමෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මේ වන විට ජල විදුලිය උත්පාදනය සියයට 15කටත් වඩා අඩු මට්ටමකට පැමිණ ඇති අතර තාප විදුලිය යොදා ගැනීමත් හේතුවෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ වියදම් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය මණ්ඩලයේ මූල්‍ය අර්බුදයට හේතු වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ජල විදුලි උත්පාදනය අවම වී තිබුණද තාප විදුලිය උත්පාදනය සදහා විදුලිබල මණ්ඩලය සියලූ පියවර ගනිමින් සිටින අතර, ඞීසල් බලාගාර මගින් විදුලිය උත්පාදනයේදී වියදම් ඉහළ යෑම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී සේනජිත් දසනායක මහතා පවසයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad