බස්නාහිර විපක්ෂ නායක මරික්කාර්ද ? - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

බස්නාහිර විපක්ෂ නායක මරික්කාර්ද ?

Share This
බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් වැඩිම මනාප ලබාගත් එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා එම පළාත් සභාවේ විපක්ෂ නායකත්වයට පත් කිරීමට බොහෝදුරට ඉඩ ඇතැයි එම පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ආරංචිමාර්ග වලින් වාර්තාවේ.

මැතිවරණ ප්‍රතිපල අනුව මුස්ලිම්වරුන් ජිවත්වන ප්‍රදේශවලින් පමණක් නොව සිංහල- බෞද්ධයි බහුතරයක් ජීවත්වන ප්‍රදේශවලින් ද මරික්කාර් මහතාට විශාල මනාප සංඛ්‍යාවක් හිමිව ඇත.

බස්නාහිර පළාත් සභාවට එජාපයෙන් තරගකළ මරික්කාර් මහතා මනාප 67,243 ලබාගනිමින් එජාපයෙන් කොළඹ වැඩිම මනාප ලාභියා වූ අතර, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මනාප 51,018 ක් ලබාගත් හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා එම දිස්ත්‍රික්කයේ එජාප වැඩිම මනාප ලාභියා විය.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් එජාපය වෙනුවෙන් වැඩිම මනාප ලබා ගත්තේ ජගත් ප්‍රේමලාල් පින්නගොඩ විතාන මහතාය. ඔහු ලබාගත් මනාප ගණන 29,920 කි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟ කළ හිටපු විපක්ෂ නායක මංජු ශ්‍රී අරංගල මහතාට මෙවර හිමිවුයේ මනාප 45,654 ක් පමණි.

කෙසේවුවද පළාත් සභා විපක්ෂ නායක තෝරාගනු ලබන්නේ එජාප නායකත්ව මණ්ඩලයෙන් පත්කරන කමිටුවක් විසිනි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad