දෙමළ සංවිධාන ලංකාවට සම්බාධක දාන්න හදයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

දෙමළ සංවිධාන ලංකාවට සම්බාධක දාන්න හදයි

Share This
ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් එල්.ටී.ටී.ඊ. හිතවාදී ජාත්‍යන්තර සංවිධාන තහනම් කිරීමට ගත් ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳව විරෝධය පළකරමින්, කැනඩවේ සිට ක්‍රියාත්මක වන දෙමළ සංවිධාන 80ක් පමණ කරුණු 34කින් යුත් වාර්තාවක් සකස් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම කරුණු 34ම දෙමළ ඊලාම් දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ බවත්, ඒ හරහා ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර බලපෑම් සිදුකිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් එම වාර්තා තවදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

එසේම ශ්‍රී ලංකාවට ආර්ථික සම්බාධක පැනවීමට කැනඩා රජයට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමටත් ඔවුහු සූදානම් වන බවද පැවසේ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad