ගණිතය අසමත් වීම වැඩිවීමට හේතුව සොයයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ගණිතය අසමත් වීම වැඩිවීමට හේතුව සොයයි

Share This
අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගයේදී ගණිතය අසමත් වීමේ ප්‍රතිශතය වැඩි වී ඇත්තේ මන්දැයි සොයා බලා ඊට පිළියම් නිර්දේශ කිරීමට මේ සතියේ කමිටුවක් පත්කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

තවමත් ගණිතය අසමත් වීමේ ප්‍රතිශතය අනිකුත් විෂයන්ට සාපේක්ෂව ඉහළ අගයක් ගන්නා බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එහි ලේකම් අනුර දිසානායක මහතා සඳහන් කළේ මෙවර සියයට 35-40 අතර ප්‍රමාණයක් ගණිත විෂය අසමත් වී ඇති බවයි.

ගණිතය ඉතා වැදගත් විෂයක් බවත්, එය සමත්වීම උසස් පෙළ අධ්‍යාපනයට හා රැකියා සඳහා අයදුම් කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය බවත් එබැවින් එය සමත්වීමේ ප්‍රතිශතය වැඩිකර යුතු බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

අදාළ කමිටුව පත්කිරීම සඳහා සුදුසු විද්වතුන් හඳුනාගැනීමේ කටයුතුවල තමා දැනට නිරතව සිටින බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය. 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad