ආශාගේ හීන හැබෑ වුණාලු ! - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ආශාගේ හීන හැබෑ වුණාලු !

Share This
ආශා එදිරිසිංහ, සඳරුවන් ජයවික්‍රමගේ අලුත් ටෙලි නිර්මාණය රණා එක්ක මේ දවස්වල ඔබ අතරට එනවා. මේ ටෙලි නිර්මාණය ආශාගේ හීනයක හැබෑවීමක්ලු. මොකද මාලනී ෆොන්සේකා එක්ක රඟපාන්න තිබුණ හීනය මේ නිර්මාණයේදී හැබෑ කරගන්න ලැබුණලු.

ගුණාත්මක නිර්මාණයක් වන නිසා මේ වෙනස් නිර්මාණය ප්‍රේක්‍ෂකයන් ආදරයෙන් වැලඳ ගනියිලු. තවත් හොඳ නිර්මාණ කිහිපයකට කතා කළත් ආශාගේ නිෂ්පාදන ආයතනයේ වැඩ සහ රණා ටෙලි නිර්මාණයේ වැඩත් එක්ක ඒ නිර්මාණවලට කාලය වෙන් කරන්න බැරි වුණාලු. 

සිනමා නිර්මාණවලට ලැබුණ ආරාධනා ආශාගේ ප්‍රතිපත්ති රාමුත් එක්ක අතහරින්න වුණාලු. නමුත් ඉදිරියේදී ආශා හොඳ නිර්මාණයකට සම්බන්ධ වෙන අදහසකිනුත් ඉන්නවා කියලා අපිට ආරංචි වුණා.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad