කොළඹ පිටත වටරවුම් අධිවේගයේ ගාස්තු - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

කොළඹ පිටත වටරවුම් අධිවේගයේ ගාස්තු

Share This
කොළඹ පිටත වටරවුම් අධිවේගී මාර්ගය අද මධ්‍යහ්න 12 සිට රථ වාහන ධාවනය සඳහා විවෘත කළ බව මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඒ අනුව එම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා සියලූ කාර් සහ ආසන 09 දක්වා වු මගී වෑන් රථ සඳහා අය කෙරෙන ගාස්තුව රුපියල් සියයකි.

කොළඹ පිටත වටරවුම් මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට සැහැල්ලූ මෝටර් කෝච් වාහන සඳහා රුපියල් 150ක මුදලක් සහ බරවාහන සඳහා රුපියල් 300ක මුදලක් අය කරන බව මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad