වැලිකඩ හිරගේ ලබන වසරේ ඉවත් කරයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

වැලිකඩ හිරගේ ලබන වසරේ ඉවත් කරයි

Share This
වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ලබන වසරේ එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කර එහි සිටින රැදවියන් මහර හා වටරැක බන්ධනාගාරවලට මාරු කිරීමට කටයුතු කරන බව පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමැති චන්ද්‍රසිරි ගජධීර මහතා පවසයි.

මෙලෙස රැඳවියන් ඉවත් කළ බෝගම්බර බන්ධනාගාරය මේ මස 15 දා‍ සිට දෙසතියක කාලයක් මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත වන අතර ඉදිරියේ දී මෙහි ඓතිහාසික වටිනාකම රැකෙන අයුරින් ප්‍රතිසංස්කරණය කොට ඊට ආර්ථිකමය වටිනාකමක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad