මාතර අධිවේගය අද විවෘතවේ - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

මාතර අධිවේගය අද විවෘතවේ

Share This
බස් ගාස්තු පහළට

අධිවේග මාර්ගයන්හි බස් ගාස්තු අඩු කිරිමට රජය කටයුතු කර තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එසේම අද (15 දා) ගාල්ල - මාතර අධිවේගය ගොඩගම මංසන්ධියේදී ජනාධිපති විසින් විවෘත කිරීමට නියමිතය. නව අධිවේග මාර්ග කොටස විවෘත කිරීමෙන් පසු හෙට (16 දා) සිට අඩු මිලගණන් යටතේ බස්රථ ධාවනය වීමට වෙනු ඇත.

නව බස් ගාස්තු
කඩුවෙල සිට ගාල්ල දක්වා රු. 420/- කි. ( දුර කි.මී. 118.3)
කොට්ටාව සිට ගාල්ල දක්වාත් රු. 420/-කි ( දුර කි.මී. 95.2)
කඩුවෙල සිට මාතර දක්වා රු. 500/-කි. (දුර කි.මි. 136.1)
කොට්ටාව සිට මාතර දක්වාත් රු. 500/-කි (දුර කි. මී 126.2)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad