ඉන්දු ධිවරයින්ට නිදහස - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ඉන්දු ධිවරයින්ට නිදහස

Share This
ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් ඉල්ලමින් ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමට ඉදිරිපත් කෙරුණ යෝජනාව සඳහා ඡන්දය විමසීමේදී ඉන් වැළකී සිටීමට ඉන්දියාව විසින් ගනු ලැබුණ තීරණය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ ප්‍රසාදය පළ වෙයි.

සිය මුහුදු තීරයට අනවසරයෙන් ඇතුල් විනැයි සැක කරමින් අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින ඉන්දියානු ධීවරයන් කණ්ඩායමක් ඉන්දියාව විසින් අනුගමනය කරන ලද ඉහත කී පියවර වෙනුවෙන් මුදා හරිනු ලබන බවයි, ඊට තුති පළ කරමින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ නිවේදනයක් මගින් පැවසෙන්නේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද සමයේ සිදු කොට ඇතැයි චෝදනා කෙරෙන යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර විභාගයක් ආරම්භ කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමින් බ්‍රහස්පතින්දා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරුණ යෝජනාව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

ඉන්දියාව එම ඡන්දයට සහභාගී නොවූ අතර පකිස්තානය ඡන්දය පාවිච්චි කළේ යෝජනාවට එරෙහිවයි.

පසුගිය වසරේත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වූ අතර එම අවස්ථාවේ ඉන්දියාව එම යෝජනාවට පක්ෂවයි ඡන්දය දුන්නේ.

ඉන්දියාව මෙවර එවැනි පියවරක් නොගනිමින් ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටීමට තීන්දු කිරීම ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් අගය කරනු ලැබ ඇත.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad