සන්ධාන අපේක්ෂකයින්ට ඉවසගන්න බැරිවෙලා - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

සන්ධාන අපේක්ෂකයින්ට ඉවසගන්න බැරිවෙලා

Share This
විශාල ජන සහභාගීත්වයක් සහිතව කිරිබත්ගොඩ නගරයේ පවත්වමින් තිබූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලියට බාධා වන අයුරින් සන්ධාන අපේක්ෂකයින් මැතිවරණ නීතියද උල්ලංගනය කරමින් රථ පෙළපාලියක් පවත්වා ඇත.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් නායක මහින්ද ජයසිංහ මහතා පවසන්නේ තමන්ගේද සහභාගීත්වයෙන් පවත්වමින් තිබූ රැලියට බාධාවන ලෙස ඒ අසලින් සන්ධාන අපේක්ෂක අජිත් කුමාර මහතාගේ රථ පෙළපාලියක් ගමන් ගත් බවයි.

නීතිවිරෝධී ලෙස ලංගම බස්රථ විශාල ප්‍රමාණයක්ද එම රථ පෙළපාලියට යොදා ගෙන තිබූ බවත් පොලීස් නිලධාරීන්ද ඒ අසල සිටි නමුත් කිසිදු පියවරක් නොගත් බවත් ඒ මහතා පවයි.

රථ පෙළපාලියේ ගමන්ගත් වාහන නලා ශබ්ද නගමින් සහ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර යොදාගනිමින් ජවිපෙ රැලියට බධා කළ අවස්ථාවේ උණුසුම් තත්වයක්ද හටගෙන තිබේ.

මහින්ද ජයසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසූවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ජවිපෙ ගෙන ගිය විකල්ප මැතිවරණ ප්‍රචාරක ක්‍රම සහ ජවිපෙ රස්වීම් සහ රැලි සඳහා පවතින ඉහළ ජන සහභාගීත්වය සන්ධාන අපේක්ෂකයින්ට ඉවසුම් නොදෙන කාරණයක් වී ඇති බවයි.
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad