ලොව ප්‍රථම බන්ධනාගාර පාසල ඉදි වේ - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ලොව ප්‍රථම බන්ධනාගාර පාසල ඉදි වේ

Share This
ලෝකයේ ප්‍රථම බන්ධනාගාර පාසල මාර්තු 17 වෙනිදා වටරැක බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේදී විවෘත කිරීමට නියමිත බව අමාත්‍ය චන්ද්‍රසිරි ගජධීර මහතා කියයි.

පුනරුත්තාපන හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය චන්ද්‍රසිරි ගජධීර මහතාගේ හා අධ්‍යාපන ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කරන මෙම බන්ධනාගාර පාසල ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 19.2 ක මුදලක් වැය වී ඇත.

තෝරා ගත් රැදවියන් 183කට ප්‍රථමයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබීමට අවස්ථාව හිමිවන අතර ඔවුන් 8 වසර හා 9 වසර සඳහා නිර්දේෂ කරනු ඇත.


අධ්‍යාපනය ලැබීමට සුදුසු මනරම් පරිසරයක ඉදිකර ඇති මෙම පාසලේ ඉගෙනුම ලබන රැඳවියන්ට රජයේ නිර්දේෂ අනුව රජයේ ගුරුවරුන් විසින් අධ්‍යාපනය ලබා දෙනු ලැබේ.

එමෙන්ම රජයෙන් නිල ඇදුම් ලබා දීමද සිදු කෙරේ. පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් අනතුරුව මොවුන් උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු කිරීමට ද බන්ධනාගාර බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වී ඇති අතර බන්ධනාගාර තුළ සිදු කරන පුනරුත්තාපන ක්‍රියාවලි පුළුල් කිරීමක් ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකි බව බලධාරීහු පවසති.No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad