දුම්රිය රියදුරු සිග්නල් නැතිව ඇවිත් කල හරිය - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

දුම්රිය රියදුරු සිග්නල් නැතිව ඇවිත් කල හරිය

Share This
පේරලන්ද දුම්රිය හරස් මගේදී කාරයක් දුම්රියක ගැටී අද (08) පෙරවරුවේ දී අනතුරක් සිදුව තිබේ.

මේ අනතුර සිදුව ඇත්තේ දුම්රිය රියදුරාගේ නොසැලකිල්ල නිසා බව පැවසේ.

දුම්රියේ ගැටීමට පෙර අදාල මෝටර් රථය එම දුම්රිය හරස් මගේදී රියදුරුට පාලනය කර ගැනීමට නොහැකිව පෙරළී ගොස් තිබී ඇත.

ඒ අනුව දුම්රිය ගෙට්ටුව පාලනය කරනු ලබන සේවකයා විසින් අදාල දුම්රියට ඒ හරහා ධාවනය නොකරන ලෙස සංඥා ලබාදී තිබිණද දුම්රිය රියදුරු එය නොතකා පැමිණීම නිසා මේ අනතුර සිදුව තිබේ.

අද පෙරවරු 5.00ට පමණ එම අනතුර සිදුව ඇත.

අදාල මෝටර් රථය අනතුරට පත්වූ අවස්ථාවේම 119 පොලිස් හදිස්සි ඇමතුම් අංශයට අසල් වැසියන් දුරකථන ඇමතුම් ගත්තද පොලිස් හදිස්සි ඇමතුම් අංශය ඒ ඇමතුම් සඳහා පිළිතුරු දී ඇත්තේ අනතුර සිදුවීමෙන් පසුව බවද මේ අතර වාර්තා වේ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad