හිමිනමක් ගිනි තබාගැනීම ව්‍යර්ථ කරයි ! - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

හිමිනමක් ගිනි තබාගැනීම ව්‍යර්ථ කරයි !

Share This
ගව ඝාතනය වහා නතර කරන ලෙසට ඉල්ලමින් 'සිංහල රාවය' සංවිධානය විසින් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටදී කරගෙන යන සත්‍යග්‍රහය අතර තුළදී භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ගිනි තබාගෙන සිය දිවි හානි කරගැනීමට ගත් උත්සාහයක් පොලීසියේ මැදිහත්වීමෙන් අද පැවරුවේ ව්‍යර්ථ විය.

එම භික්ෂුන් වහන්සේ ගිනි තබාගැනීමට ගත් ඉන්ධන බෝතලය පොලිස් නිලධාරීන් විසින් උදුරාගෙන දිවීමෙන් එම සියදිවි හානි කරගැනීමට ගත් උත්සාහය ව්‍යර්ථවී ඇත.

සිංහල රාවය ජාතික සංවිධානය විසින් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට පවත්වන විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ඕල්කට් මාවතේ රථ වාහන ගමනාගමනට දැඩි බාධාවක් ඇතිවී තිබේ.

උද්ඝෝෂකයෝ ඕල්කට් මාවතේ එක් මන්තීරුවක් අවහිර කරමින් විරෝධතාවයේ නිරත වී සිටිති.

ගව ඝාතනය නවත්වන ලෙසට හිමිවරුන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සත්‍යග්‍රහය නවත්වන ලෙසට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ලිපියක් ලබාදුන්නත් එම ලිපියේ තමන් බලාපොරොත්තු වූ විසඳුම් නොමැති බව 'සිංහල රාවය' සංවිධානය පවසයි.

එසේම උද්ඝෝෂණයේ නිරත වී සිටින භික්ෂූන් වහන්සේලා හා පොලීසිය අතර උණුසුම් තත්ත්වයක්ද ඇතිවිය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad