රොයිස් ප්‍රනාන්දු අත්අඩංගුවට ! - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

රොයිස් ප්‍රනාන්දු අත්අඩංගුවට !

Share This
මෙවර පළාත් සභා මැතිවරණයේදී බස්නාහිර පළාත් සභාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග වදින රොයිස් ප්‍රනාන්දු මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඒ මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 15ක වංචාවක් සම්බන්ධයෙනි.

ඔහු මීගමුව මහ නගර සභාවේ හිටපු විපක්ෂ නායකවරයාය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad